Veštačenja u okviru neuropsihijatrijske ordinacije  :


Vestačenje iz oblasti neurologije i psihijatrije, vestačenje za potrebe krivičnih predmeta, vanparničnih i parničnih predmeta ( vestačenje uračunljivosti, podobnosti za sačinjavanje ugovora i testamenta, poslovne i procesne sposobnosti, intenziteta i trajanja straha, procena umanjenja opšte životne aktivnosti iz oblasti neuropsihijatrije, duševne boli zbog umanjenja opste životne aktivnosti i naruženosti.....)


Mr sci med. Branislav dr Đurđev

spec. neuropsihijatrije,
subspec. sudske psihijatrije i forenzički psihijatar


Radna biografija 


Medicinski fakultet u Beogradu.

Specijalizacija iz Neuropsihijatrije položio sa odličnim uspehom u Beogradu.


Postdiplomski studije iz Forenzičke psihijatrije završio u Zagrebu.


Užu specijalizaciju iz Sudske psihijatrije položio u Novom Sadu.


Magistrirao sa temom iz Sudske psihijatrije na Novosadskom fakultetu.


Radio u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Vršcu veći deo radnog staža na mestima načelnika odeljenja. U toj ustanovi je bio osnivač i višegodišnji načelnik Centra za forenzičku psihijatriju i predsednik Etičkog odbora


Kao jedini ili prvoimenovani autor /ili koautor/ publikovao i saopštio i na internacionalnim kongresima desetine radova uglavnom iz oblasti sudske psihijatrije. 


Postavljen za Mentora za specijalističke studije Rešenjima Medicinskog fakulteta u Beogradu za oblast sudske psihijatrije, a Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Nišu za oblast psihijatrije. Upisan u Registar stalnih sudskih veštaka iz oblasti neuropsihijatrije Rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije. 


U prvoorganizovanom Jugoslovenskom udruženju Sudske medicine i sudske psihopatologije ( JUSPIM ) bio član etičkog odbora, član sudskih veštaka Srbije i Crne gore. Član udruženja sudskih veštaka "Vojvodina" i Zavoda za sudska vestačenja u Novom Sadu. Obavio više hiljada sudsko psihijatrijskih veštačenja.