Neurološki pregled u okviru neuropsihijatrijske ordinacije :


Pregled kranijalnih nerava ( kod oštećenja kranijalnih nerava-paralize facijalisa, neuralgije trigeminusa. Pad očnog kapka, pojava dvosilka, vrtoglavica, oštećenje vida i sluha. Nevoljni spazmi mišića lica, krivoušija, tikova, smetnje gutanja, govora... )


Pregled ruku bolnih sindroma ramena, vrata, ruku. Utrnulost ruku, prstiju, slabost, otežani pokreti, gubitak mišićnih masa, pad šaka i prstiju / Carpal tunnel sindroma/. Paralize radijalnog tipa, paralize subotnje večeri. Paralize ulnarisa, menijanusa, problemi vratnog rebra. 


Vrtoglavica, bolovi, i utrnulost nakon zračne terapije, oštećenja vratnih korenova i snopova. Povrede perifernih nerava nakon, preloma ramenog pojasa i kostiju ruku. 


Kičmeni sstub, lumbalni bolni sindromi, išijasi, paralize lumbosakralnih pleksusa i povrede kičmenog stuba, Tumori, reumatska oboljenja. Oboljenja i trauma kičmene moždine, otežano mokrenje. Donji udovi : išijasi, paralize, padovi stopala, oštećenja perifernih nerava kod šećerne bolesti, alkoholizma, hipotireza itd. 


Oboljenja mišića, stečena i urođenja, slabost kod Mijastenija gravis i mijasteničnih sindroma, zapaljenja, mišićni tikovi, i drugi nevoljni pokreti. dr Azis  Muslijević

spec. neuropsihijatrije

subspec. kliničke neurofiziologije sa epileptologijom


RADNA BIOGRAFIJA - Azis dr Muslijević


Medicinski fakultet završio u Beogradu. 

Specijalizaciju iz Neuropsihijatrije položio sa odličnim uspehom u Beogradu.

Stručnu edukaciju iz Kliničke elektromiografije i EEG-a završio na VMA u Beogradu.

Položio je edukaciju iz oblasti Akupunkture.


Radio je više decenija u Specijalnoj bolnici za psihijatrijke bolesti u Kovinu na mestu načelnika neurološkog odeljenje. 

Postavljen za Mentora za specijalističke studije Rešenjem Medicinskog fakulteta u Beogradu za oblast Neurologije.

Stručni saradnik časopisa "Medicus" Beograd. Publikovao i saopštavao na kongresima više desetina radova iz oblasti neurologije. 

U okviru specijalističke ordinacije iz oblasti neuropsihijatrije "SION PANČEVO" bavi se dijagnostikom i terapijom neuroških oboljenja i obavlja EMNG snimanje.