Psihološki pregledi u okviru neuropsihijatrijske ordinacije  : 


- Individualno psihološko savetovanje i terapija (adolescenti, odrasli) rad sa klijentima opterećenim  razvojnim krizama (konfuzija identiteta, kriza autoriteta, kriza seksualnosti),  psihičkim poteškoćama (anksioznošću, strahovima, depresivnim manifestacijama) neurotskog nivoa, psihosomatskim problemima, separacionim krizama, posttraumatskim manifestacijama,  kao i sa  pojedincima koji teže poboljšanju kvaliteta svog života ,  svojih  interpersonalnih relacija i socijalne afirmacije  ( pospešivanja emotivnog rasta).


- Porodična psihoterapija podrazumeva rad sa jednim/oba roditeljem i detetom/decom uz neophodnost da uključeni članovi prihvataju  udeo sopstvene odgovornosti u nezadovoljavajućoj  dinamici porodične zajednice, te da je svako ponaosob spreman da se menja i doprinosi prevazilaženju disfunkcionalnih interakcija. Terapija može da pomogne članovima da bezbedno izraze i istraže svoje misli i osećanja, da saslušaju viđenja i stavove koje imaju drugi članovi, da ih podstakne da uvažavaju potrebe drugih i da, posledično, unaprede kvalitet međusobne komunikacije.  
 
- Bračna/partnerska psihoterapija namenjena je osobama opterećenim neispunjavajućim/distanciranim/konfliktnim partnerskim odnosom, koje sopstvenim naporima ne pronalaze adekvatan izlaz iz zastoja u vezi i destruktivnih interakcija. Posredstvom terapijskih intervencija teži se ostvarenju zrelije, konstruktivnije komunikacije, te najcelishodnijoj opciji razrešenja partnerske krize.        


- Inicijalna psihološka procena posredstvom dijagnostičkog intervjua i opservacije i kompletno psihološko testiranje koje implicira primenu standardnih psiholoških mernih instrumenata (testova inteligencije, upitnika ličnosti, projektivnih tehnika) u dijagnostičke i diferencijalno dijagnostičke svrhe.Bisak Ana

spec. medicinske psihologije, psihoterapeutRadna biografija :

2003 – danas   Zdravstveni saradnik u Savetovalištu za adolescente
                       
Dom zdravlja Pančevo,  Pančevo, Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece

-praćenje dinamike adolescentnog razvoja
-testiranje i psihodijagnostika
-savetodavno-psihoterapijski rad sa adolescentima i porodicom
                            
2000-danas      Klinički psiholog, specijalista medicinske psihologije, stalni sudski veštak
                         
Viši sud Pančevo, Pančevo
                         Više javno tužilaštvo Pančevo, Pančevo
 

2000-2003         Psiholog specijalista, trijažer i vaspitač u prevaspitnoj službi
                         
Okružni zatvor Pančevo, Pančevo


1996-2000         Psiholog specijalista
                          
Specijalna neuropsihijstrijska bolnica Kovin, Kovin


1985-1996         Diplomirani klinički psiholog/ specijalista medicinske psihologije
                         
Specijalna neuropsihijatrijska bolnica “dr Slavoljub Bakalović” VršacObrazovanje:

1990-1993         Edukacija iz  individualne psihoterapije dinamskog usmerenje             
                         
Institut za mentalno zdravlje, Beograd                       
     

1990-1991         Edukacija iz mentalne higijene razvojnog doba
                          Institut za mentalno zdravlje, Beograd

1992-1993         Edukacija iz sistemske porodične psihoterapije
                         Institut za mentalno zdravlje, Beograd

1990-1993        Specijalističke studije iz medicinske psihologije
                         
Medicinski fakultet, Beograd

1980-1984       Osnovne studije , grupa za psihologiju, klinički smer
                        Filozofski fakultet, Beograd