Dijagnostika i lečenje   svih mentalnih poremećaja (stanja straha i anksioznosti, paničnog poremecaja, fobija, OKP, poremećaja povezanih sa stresom, poremećaja prilagođavanja u raznim životnim fazama, poremećaja raspoloženja, depresije, poremećaja spavanja, psihotičnih poremećaja, organskih mentalnih poremećaja, demencija...) izuzev bolesti zavisnosti.


Psihijatrijski pregled
Prvi pregled traje oko 60 minuta. Kroz intervju i određene testove i upitnike psihijatar postavlja dijagnozu mentalnog poremećaja, formira individualni plan lečenja,određuje farmakoterapiju, informiše pacijenta o mogućim neželjenim dejstvima terapije  i predlaže psihoterapiju. Ukoliko postoje dijagnostičke nejasnoće može uputiti pacijenta na psihološko testiranje ili zatražiti dodatne dijagnostičke procedure.


dr Lidija Ilić

spec. psihijatrije

sub.spec. kliničke farmakologije - farmakoterapije
Server IP: 54.177.158.246