EMNG pregled


Elektromioneurografija (EMNG) je najpreciznija dijagnostika neuromišićnih bolesti koja je postala nezamenljiva u dijagnostici i praćenju perifernih nerava, mišića i neuromišićnih zglobova. Može da odredi nivo, stepen i obim oštećenja. Kontrolnim pregledima može se zaključiti da li se stanje pogoršava ili poboljšava.

Primenom elektromiografije (EMNG) može se pouzdano dijagnostikovati sledeće bolesti: distrofija mišića, polimiozitis, miopatije, miotonija, poremećaj neuromišićmih sinapse (miasthenia gravis, miastenični sindroma), lezije korena kičmene moždine lezije perifernog motornog i senzornih nerava (polineuropatije, povreda) i amitrofična lateral skleroza, oštećenja usled šećerne bolesti. 

EMNG je nastavak neurološkog pregleda kod sumnjivih bolesti perifernog nervnog sistema.


Neki od simptoma za EMNG pregled su:


- Nagla ili postepena slabost ruku ili nogu
- osećaj trnjenja u nogama ili rukama
- osećaj bola u nogama ili rukama 

- oštećenja pojedinih neravaEMNG preglede obavlja dr Azis Muslijevic spec. neuropsihijatrije, subspec. kliničke neurofiziologije sa epileptologijom