Usluge psihologa u neuropsihijatrijskoj ordinaciji:


- Individualno psihološko savetovanje i terapija (adolescenti, odrasli) rad sa klijentima opterećenim  razvojnim krizama (konfuzija identiteta, kriza autoriteta, kriza seksualnosti),  psihičkim poteškoćama (anksioznošću, strahovima, depresivnim manifestacijama) neurotskog nivoa, psihosomatskim problemima, separacionim krizama, posttraumatskim manifestacijama,  kao i sa  pojedincima koji teže poboljšanju kvaliteta svog života ,  svojih  interpersonalnih relacija i socijalne afirmacije  ( pospešivanja emotivnog rasta).


- Porodična psihoterapija podrazumeva rad sa jednim/oba roditeljem i detetom/decom uz neophodnost da uključeni članovi prihvataju  udeo sopstvene odgovornosti u nezadovoljavajućoj  dinamici porodične zajednice, te da je svako ponaosob spreman da se menja i doprinosi prevazilaženju disfunkcionalnih interakcija. Terapija može da pomogne članovima da bezbedno izraze i istraže svoje misli i osećanja, da saslušaju viđenja i stavove koje imaju drugi članovi, da ih podstakne da uvažavaju potrebe drugih i da, posledično, unaprede kvalitet međusobne komunikacije.  
 
- Bračna/partnerska psihoterapija namenjena je osobama opterećenim neispunjavajućim/distanciranim/konfliktnim partnerskim odnosom, koje sopstvenim naporima ne pronalaze adekvatan izlaz iz zastoja u vezi i destruktivnih interakcija. Posredstvom terapijskih intervencija teži se ostvarenju zrelije, konstruktivnije komunikacije, te najcelishodnijoj opciji razrešenja partnerske krize.        


- Inicijalna psihološka procena posredstvom dijagnostičkog intervjua i opservacije i kompletno psihološko testiranje koje implicira primenu standardnih psiholoških mernih instrumenata (testova inteligencije, upitnika ličnosti, projektivnih tehnika) u dijagnostičke i diferencijalno dijagnostičke svrhe.Bisak Ana spec. medicinske psihologije, psihoterapeut